top of page
Always keep the gate closed and follow the pool rules. 
Never leave children unattended in the pool area.
POOL RULES
1,1 meters
1,7 meters

Pool rules

1. Shower before entering the pool (sun oil in the water may mean we have to change all the water in the pool).

2. Do not stay in deeper water than where you are safe.

3. Do not dive into the shallow part of the pool.

4. Ensure that children are always supervised in the pool area.

5. For your own safety, do not use the pool if you have recently eaten or drunk.

6. We do not recommend swimming in the pool if you have consumed alcohol.

7. Do not have bottles at the pool area (there are plastic jugs).

8. Do not use glass and china at the pool area (there are plastic glasses).

9. Remember not to endanger others in the pool.

10. Make sure that dirt and shower water do not flow into the pool.
____________________________


1. Duscha innan du går i poolen (sololja i vattnet kan innebära att vi måste byta allt vatten i poolen)
2. Vistas inte på djupare vatten än där du är säker 
3. Dyk inte i den grunda delen av poolen
4. Säkerställ att barn alltid är övervakade i poolområdet
5. Använd inte poolen om du nyligen ätit eller druckit, för din egen säkerhet.
6. Vi rekommenderar inte poolbad om du har konsumerat alkohol
7. Ha inte flaskor vid poolområdet (det finns tillbringare i plast)

8. Använd inte glas och porslin vid poolområdet (det finns plastglas)

9. Tänk på att inte utsätta andra för fara i poolen

10. Se till att inte smuts och duschvatten rinner ner i poolen
 

bottom of page